Per què ExPOELECTRIC?

A l’anterior edició…

  • Més de 16.000 ciutadans durant els dos dies l’esdeveniment
  • Més de 100 vehicles elèctrics i propulsats per altres tecnologies eficients van rodar pels carrers de la ciutat
  • En total, es van realitzar més de 650 proves de cotxes i 500 proves de motos i bicicletes elèctriques
  • Es van aconseguir al voltant de 230 impactes als mitjans de comunicació per arribar a una audiència de més de 300 milions de persones i generar un ROI total de 3,3 milions d’euros

Posem a disposició d’aquestes empreses les següents formes de participació amb diferents nivells d’implicació i protagonisme comercial:

  • EXPOSITOR, per a particulars i/o empreses que sol·licitin un stand
  • PARTICIPANT, per a expositors amb major protagonisme que participen en qualsevol de les activitats organitzades (test&drive, e-Col·loquis, zona lúdica, etc..)
  • PARTICIPANT ACTIU, per a empreses o institucions amb especial interès en adquirir màxima notorietat de la seva marca en la comunicació de l'Expoelectric i en les activitats organitzades
  • COL·LABOREN, categoria dirigida a empreses o institucions que, sense ser marques de vehicles, tenen un estret vincle amb la mobilitat elèctrica i contribueixen en l'èxit de cada edició

Per consultar els expositors d'Expoelectric 2017, clicar aquí