Expoelectric és una iniciativa organitzada per la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN).

icaen 30pxInstitut Català d’Energia (ICAEN), de la Generalitat de Catalunya, és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, que té la finalitat d’impulsar i realitzar iniciatives i programes relacionats amb l’energia; entre elles l’impuls de les energies renovables, la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica, el foment de l’ús racional de l’energia i, en general, l’òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.

En matèria de transport, l’ICAEN treballa per impulsar la diversificació energètica en el sector, la millora de la mobilitat urbana i per carretera, i la conducció eficient.

En aquest sentit, s’han format més de 15.000 persones en tècniques de conducció eficient, tant per a turismes com per a vehicles industrials. Així mateix, s’ha incentivat la compra de vehicles amb combustibles alternatius i tecnologies més eficients (híbrids i elèctrics) per poder disminuir la dependència del petroli.

Aj patrocini color fonsclar eL’Ajuntament de Barcelona, a través de les àrees d’Hàbitat Urbà i Economia, Empresa i Ocupació, està  liderant una ferma aposta per potenciar la mobilitat elèctrica a la ciutat i ser referent a la resta de l’Estat i d’Europa.  L’Ajuntament té com a objectiu estratègic convertir el vehicle elèctric en el mode de transport individual i col·lectiu, públic i privat, de referència a Barcelona. En aquest sentit, està implantant una xarxa de recàrrega a la ciutat per a  vehicles  elèctrics i està incorporant progressivament aquesta  tipologia  de vehicles als serveis municipals. Dins d’aquesta política per a la promoció de la mobilitat elèctrica, una de les prioritats és la de potenciar l’ús de les motos elèctriques a la ciutat, així com impulsar l’activitat industrial, empresarial i emprenedora del sector.

diputacioLa Diputació de Barcelona ofereix als 311 municipis de la província el suport tècnic necessari perquè puguin desenvolupar adequadament la seva gestió ambiental.

Entre els eixos de treball de la institució es compten les polítiques d’eficiència energètica i de lluita contra el canvi climàtic. Un dels reptes prioritaris és el de promoure una mobilitat més sostenible, amb uns impactes ambientals mínims en els àmbits del soroll i de la qualitat de l’aire.

Ambdues pautes coincideixen decisivament amb els objectius de l’impuls del vehicle elèctric com a element de sostenibilitat urbana i de pacificació del trànsit, així com l’aposta decidida pel vehicle eficient.

EnginyersBCNEl Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) és una corporació amb més de 50 anys d’història que agrupa 7.000 professionals. La seva finalitat és l’ordenació, representació i defensa de l’Enginyeria Tècnica Industrial, de l’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial i del Grau en enginyeria de l’àmbit industrial, així com els interessos professionals dels seus col·legiats.

ENGINYERS BCN recolza i impulsa totes aquelles iniciatives destinades a potenciar la mobilitat elèctrica, com és el cas d’Expoelectric. D’aquesta manera, el Col·legi vol mantenir el seu compromís amb els beneficis de la mobilitat elèctrica per a la sostenibilitat del planeta.

AMB MobilitatLa incorporació de l’AMB a Expoelectric s’emmarca en el seu impuls de polítiques per fomentar l’ús dels vehicles no contaminants i en l’estratègia i les accions que està liderant l’organisme metropolità per reduir la contaminació atmosfèrica.

En aquest sentit, el programa d’actuació de l’AMB en matèria de vehicle elèctric té l’objectiu d’implementar l’ús d’aquest tipus de transport, que permet estalviar energia i reduir la contaminació i té molts avantatges enfront d’altres mitjans de transport que utilitzen carburants fòssils.

 

organizadores1 1organizadores1 2organizadores1 3